कर्णाली प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय, सल्यान

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

Have any Questions?

सम्पर्क नं.

Phone: 088-520130

ठेगाना

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

इमेल

adosalyan2076@gmail.com

सुझाव सल्लाहको लागि