भरत बहादुर बस्नेत

Office Chief

भरत बहादुर बस्नेत

9857822257
bharatbasnet@gmail.com
संदेश
रेशम कुमार बस्नेत

Information Officer

रेशम कुमार बस्नेत

सूचना अधिकारी
9857822636
basnetreshamkumar@gmail.com
About Us

साविकको  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यान २०३२ सालमा स्थापना भई संचालनमा आएकोमा नेपालमा संघियता कार्यान्वयन संगै २०७४/७५ मा खारेजी भए पश्चात कर्णाली प्रदेस सरकार, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रही आ.. View More

News/ Notices
Related information