Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Agriculture Development

Agriculture Development Office

Salyan


News/ Notices
S.N Title Published Date Publisher
1 रोडकोरिडोर तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम 2078-09-13 कृषि विकास कार्यालय सल्यान View
2 बर्षे आलु विउ माग सम्बन्धि सूचना 2078-07-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
3 आ. ब. 2079.80 का लागि ब्लक कार्यक्रम माग सम्बन्धि सूचना 2078-07-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
4 ब्लक कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना 2078-07-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
5 बेरोजगार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-24 कृषि तथा पशुपंन्क्षी ब्यवसाय प्रबर्द्धन केन्द्र सुर्खेत View
6 मौरीपालन तालिम सहभागि हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-15 मौरी विकास केन्द्र, गोदावरी, ललितपुर । View
7 सिचाई आयोजना दोस्रो सूचना 2078-06-08 कृषि विकास कार्यालय सल्यान View
8 महिला सहकारी मार्फत घुम्ति बीउ पुँजी कोष उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना 2078-05-28 भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश नेपाल View
9 कृषि सिचाई र कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि सूचना 2078-05-18 कृषि विकास कार्यालय सल्यान View
10 कार्यक्रम मागको लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना (078.79) 2078-05-15 View
11 सूचिकरण सूचना 2078-05-15 कृषि विकास कार्याल, सल्यान View
13 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारका लागि निबेदन आव्हानको सुचना।। 2077-02-13 admin View
14 व्यवसायिक कृषकहरुका लागि, कृषि विकास कार्यालय सल्यान द्वारा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका लागि मिति २०७७/०२/०७ गते प्रशारीत सुचना 2077-12-25 admin View
15 कृषि विकास कार्यक्रम सहभागि हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-12-25 admin View
16 मेशिनेरी औजार तथा मौरी सामाग्री अनुदान सूचना 2077-12-25 admin View
17 PMAMP ब्लक विकास कार्यक्रम सूचना 2077-12-25 admin View
18 सम्झौता गर्न आउने सूचना 2077-12-25 admin View
19 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम प्रस्तावना आव्हान सूचना 2077-12-25 admin View
20 ब्याज अनुदान स्विकृतको लागि समितिको बैठकको निर्णय जानकारी सूचना 2077-12-25 admin View
21 मौरी सामाग्री मूल्य सूचि माग सूचना 2077-12-12 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, सल्यान
Last Updated: 2021/03/22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.