सूचना तथा समाचारहरु
S.N Title Published Date Publisher
1 कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धि कृषि बिकास कार्यालयको सूचना । 2079-05-13 कृषि बिकास कार्यालय, सल्यान View
2 कृषि औजार / उपकरण आपूर्तीकर्ताहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना 2079-02-27 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
3 कृषि औजार/ उपकरणमा अनुदान प्राप्त अनुदानग्राहिहरु छनौट सूचना 2079-02-27 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
4 उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सूचना 2079-02-24 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
5 मेसिनेरी मूल्य सूचि माग विवरण 2079-02-03 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
6 संकलन केन्द्र टहरो निर्माण II सूचना 2078-12-07 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
7 राप्ती राजर्माग रोडकोरीडोर तरकराी कार्यक्रम, कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणका लागि सम्झौत गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 2078-11-13 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
8 सोलाबाङ्ग देखि संखमुल रोड कोरीडोर तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना 2078-11-06 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
9 साझेदारी कार्यक्रम संचालनको लागि शारदा नगरपालिकाको त्रुटि सच्चाईएको सूचना 2078-11-05 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
10 महिला सहकारी संस्थाहरुलाई बीउ पुजी अनुदान उपलब्ध गराउने सूचना (कालिमाटि र सिद्धकुमाख) दोस्रो सूचना 2078-11-01 भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय सूर्खेत View
11 साझेदारी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना (बनगाडकुपिण्डे, शारदा, कपुरकोट र कुमाख) 2078-10-28 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
12 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ॥॥॥ 2078-10-18 कृषि बिकास कार्यालय, सल्यान View
13 औजार उपकरण माग तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धि सूचना 2078-10-12 कृषि विकास कार्यालय सल्यान View
14 सोलाबाङ्ग खर्सुवास रोड कोरिडोर तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम माग सूचना 2078-10-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
15 त्रिवेणीमा साझेदारीमा आधारित एक स्थानिय तह एक बाली बस्तु उत्पादन कार्यक्रम 2078-10-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
16 रोडकोरिडोर तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम 2078-09-13 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
17 बर्षे आलु विउ माग सम्बन्धि सूचना 2078-07-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
18 आ. ब. 2079.80 का लागि ब्लक कार्यक्रम माग सम्बन्धि सूचना 2078-07-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
19 ब्लक कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना 2078-07-12 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
20 बेरोजगार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-24 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
21 मौरीपालन तालिम सहभागि हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-15 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
22 सिचाई आयोजना दोस्रो सूचना 2078-06-15 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
23 महिला सहकारी मार्फत घुम्ति बीउ पुँजी कोष उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना 2078-05-28 भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश नेपाल View
24 कृषि सिचाई र कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि सूचना 2078-05-18 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
25 सूचिकरण सूचना 2078-05-15 कृषि विकास कार्यालय, सल्यान View
26 कार्यक्रम मागको लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना (078.79) 2078-05-15 Admin View
27 व्यवसायिक कृषकहरुका लागि, कृषि विकास कार्यालय सल्यान द्वारा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका लागि मिति २०७७/०२/०७ गते प्रशारीत सुचना 2077-12-25 admin View
28 कृषि विकास कार्यक्रम सहभागि हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-12-25 admin View
29 मेशिनेरी औजार तथा मौरी सामाग्री अनुदान सूचना 2077-12-25 admin View
30 PMAMP ब्लक विकास कार्यक्रम सूचना 2077-12-25 admin View
31 सम्झौता गर्न आउने सूचना 2077-12-25 admin View
32 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम प्रस्तावना आव्हान सूचना 2077-12-25 admin View
33 ब्याज अनुदान स्विकृतको लागि समितिको बैठकको निर्णय जानकारी सूचना 2077-12-25 admin View
34 मौरी सामाग्री मूल्य सूचि माग सूचना 2077-12-12 admin View
35 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारका लागि निबेदन आव्हानको सुचना।। 2077-02-13 Admin View