कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

सल्यान


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम माग अनुसूचि अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
2 कृषि विकास कार्यक्रमको निवेदन र प्रस्तावना ढाँचा अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
3 प्रस्तावना मागको निवेदन ढाँचा अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
4 औजार उपकरण प्रस्तावना ढाँचा अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
5 अनुदान निवेदन तथा अनुसूची २ फारम अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
6 कार्यक्रम मागको लागि प्रस्तावफर्म फारमहरू 2078-05-15 View Download
7 078.79 को कार्यक्रम मागको लागि सूचिकृत सूचना फारमहरू 2078-05-15 View Download
8 मौरी तालिमको लागि भर्ने फर्मेट अन्य 2078-06-15 View Download
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, सल्यान
Last Updated: 2021/03/22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.