कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

सल्यान


Forms and formats
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 078.79 को प्रस्ताव आव्हान फर्म Forms and formats 2078-05-15 View
2 078.79 को कार्यक्रम मागको लागि सूचिकृत फर्म Forms and formats 2078-05-15 View
3 सिचाई समिति गठनको निवेदन ढाँचा Forms and formats 2078-05-18 View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, सल्यान
Last Updated: 2021/03/22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.