कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

सल्यान


परिचय

साविकको  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यान २०३२ सालमा स्थापना भई नेपालमा संघियता कार्यान्वयन संगै २०७४/०७५ मा खारेजि भए पश्चात प्रदेस सरकार भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णालि प्रदेशको माताहतमा रहेर आ.. २०७५।०७६ मा कार्यक्षेत्र सल्यान बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्र रुकुम पश्चिमबाट कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । कर्णालि प्रदेशको मन्त्री परिषदको  मिति २०७६/०५/०६ गतेको निर्णय अनुसार आ व ०७६/०७७ देखि कर्णाली प्रदेशका सबै कृषि ज्ञान केन्द्रहरु खारेज गरि सबै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय राख्ने निर्णय भए अनुरुप यस जिल्लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्निय श्री प्रकाश ज्वाला ज्यूबाट २०७६ साल भदौं २९ गते देखि विधिवत रुपमा उदघाटन गरि कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

उद्देश्य

 • .

 •     जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरु समाधान गर्ने ।
 •     स्थानिय तहमा रहेका कृषि विकास शाखालाई योजना तर्जुमा, कृषि प्राविधिक कार्यको लागि पृष्टपोषकको रुपमा सहजिकरण गर्ने ।
 •     विभिन्न बालीहरुको उत्पादकत्व बढाई कृषकहरुको जिवनस्तर उकास्ने ।
 •        आधुनिक कृषि ज्ञानको उपयोग गरि दिगो कृषि विकासमा टेवा पुर्याउने ।
 •        कृषिमा आयमुलक रोगगारीको अवसर बृद्धि गर्ने ।
 •        कृषकहरुलाई आधुनिक खेति प्रविधि प्रति प्रोत्साहित गर्ने ।
 •        कृषकहरुलाई समस्या पहिचान तथा निवारणमा सहयोग गर्ने र अनुसन्धानबाट विकसित नयाँ प्रविधिहरु कृषकहरु समक्ष पुर्याउने ।
 •   कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको बारेमा कृषकहरुलाई जानकारी गराउनुका साथै सहयोगका लागि समन्वय गर्ने ।

योजना

 • १. स्थान विशेषको संभाव्यताको आधारमा बाली विशेष क्षेत्रहरुको पहिचान गरी संभाव्य बालीको व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिने।
 • २. कृषि उद्यमी‚निजी क्षेत्र‚अनुसन्धान केन्द्र‚कृषि विश्वविद्यालयको सहभागितामा कृषि प्रविधिहरुको विकास टेवा पुर्याउन प्रचार प्रसार गर्ने र श्रोत केन्द्रहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने।
 • ३. कृषि मूल्य र बजार सूचनाहरुको संकलन‚विश्लेषण र प्रवाह गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
 • ४. कृषि उत्पादनलाई कृषिजन्य उद्योगसँग आवद्ध गराउँदै लगी उत्पादन र उद्योगबीच तादम्यता राख्ने।
 • ५. भूवनोटको अधिकतम सदुपयोग गरी बाली विविधिकरण‚ व्यवसायीकरण‚व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने।
 • ६. सिंचित क्षेत्रमा सघन बाली उत्पादन‚साना सिंचाई लगायत कृषि उत्पादनशील क्षेत्रमा जलश्रोतको सदुपयोगमा प्राथमिकता दिने।
 • ७. पिछडिएका कृषक‚महिलाको उत्थानलाई लक्षित गरी कृषि विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • ८. कृषि पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने।
 • ९. स्थानीय‚रैथाने‚लोपोन्मुख बाली वस्तुहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा उपयोगमा बढावा दिने।

© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, सल्यान
Last Updated: 2021/03/22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.