लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
2 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय http://moial.karnali.gov.np/np/
3 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय http://moeap.karnali.gov.np/ne/
4 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
5 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
6 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
7 प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश http://ocmcm.karnali.gov.np/
8 प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश http://oph.karnali.gov.np/
9 प्रदेश सभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश http://pga.karnali.gov.np/
10 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय http://molmac.karnali.gov.np/
11 कृषि विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश https://doad.karnali.gov.np/
12 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/